9 april 2023

Leon Mesters erelid!

Op 1 juli 2022 heeft de Algemene Leden Vergadering ingestemd met de voordracht van het bestuur om Leon Mesters te benoemen tot Erelid van onze vereniging.

“Leon is het toonbeeld van een verenigingsman en heeft vele jaren bij SVA de kar getrokken. Ook in het fusietraject is Leon van groot belang geweest, en, niet te vergeten, Leon was de eerste voorzitter van Sporting H.A.C.. Leon heeft het meer dan verdiend om erelid te worden”, zo de woorden van Mark Nellessen, de nieuwe voorzitter.

Leon: van harte gefeliciteerd!